1. Legal
 2. WLTP
Kiirtee
JURIIDILINE

KERGSÕIDUKITE ÜHTLUSTATUD KATSEMENETLUS

Uus kütusekulu ja heitkoguste määramise katsemeetod.

Alates 1980ndatest on Euroopa uute sõidukite heitkoguste ja kütusekulu katsed tehtud uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) abil. Alates 1. septembrist 2017 on kasutusele võetud uus katse – kergsõidukite ülemaailmne ühtlustatud katsemenetlus (WLTP), et pakkuda nii autoostjatele kui ka -omanikele realistlikumat ettekujutust auto sõiduomadustest.

NEDC-ST WLTP-NI: MIS MUUTUB?

Sõidukite tehnoloogia täiustumise ja sõidutingimuste muutumise tõttu vahetatakse peaaegu 40aastane uue Euroopa sõidutsükli (NEDC) katse välja. Auto kütusekulu ja heitkoguste täpsema arvutus- ja võrdlusmeetodi pakkumiseks võtab uus WLTP-katse kasutusele realistlikumad katsetingimused, nii et laboris tehtud mõõtmised kajastavad paremini sõiduki sõiduomadusi.

MIDA OODATA WLTP-KATSETELT?

 • Katsetsükkel

  Dünaamilised katsed, mis kujutavad paremini tõelist sõidukäitumist.

  Sõiduetapid

  Dünaamilisemad etapid: 52% linnas ja 48% maanteel.

  Keskmised ja suurimad kiirused

  Keskmine kiirus on 46,5 km/h (suurenenud 12,5 km/h), samal ajal kui tippkiirus on kasvanud 131 km/h-ni.

  Käiguvahetused

  Igal sõidukil on pigem erinevad kui fikseeritud käiguvahetuspunktid.

 • Tsükli kestus

  Katse kestab 30 minutit, see on 10 minutit pikem.

  Tsükli vahemaa

  Pikkus 23,25 kilomeetrit, üle kahe korra pikem kui endine vahemaa.

  Lisavarustus

  Arvesse on võetud sõiduki lisavarustust (mis mõjutab CO2 ja kütusekulu).

  Katse temperatuurid

  Praegu tehakse mõõtmised 23°C juures (ja CO2 väärtusi korrigeeritakse temperatuurile 14°C) võrreldes 20–30°C-ga.

SUUREMA SELGUSE LOOMINE

 

Ajavahemikus 2017. aasta septembrist 2018. aasta septembrini peavad kõik autod läbima WLTP-katsemenetluse (väikesed tarbesõidukid järgnevad aasta hiljem). Lexuse puhul sai esimese mudelina WLTP-menetluse järgi sertifikaadi RC F 2017. aasta neljandas kvartalis.

Lexus tunneb heameelt WLTP-le ülemineku üle, sest see pakub meie klientidele täpsemat alust kütusekulu ja heitkoguste arvutamiseks. Puhta transpordi eestvedajana oleme aastakümnete jooksul uurinud seda, kuidas valmistada keskkonnahoidlikumaid sõidukeid, tootnud selliseid tehnoloogiaid nagu hübriidajam, mis on tõestanud oma väärtust kasvuhoonegaaside heite vähendamisel, ning aidanud liikuda vähese CO2-heitega ühiskonna poole.

„HÜBRIIDAJAM ON MEIE JÕUÜLEKANDEPROGRAMMI KESKNE ELEMENT JA AITAB MEIL VÄHENDADA AASTAKS 2050 OMA SÕIDUKITE CO₂ HEITKOGUSEID 90% VÕRRELDES AASTAGA 2010.”


Dr Johan Van Zyl, Toyota Motor Europe’i president ja tegevjuht

IGAPÄEVASED KATSED, REALISTLIKUD TULEMUSED


Uued WLTP-katsed tagavad, et laborimõõtmised kajastavad nüüd paremini olukordi, millega igapäevaelus kokku puutume. See tähendab, et uute autode puhul esitatud kütusekulu ja heitkogused näitavad palju paremini seda, mis tegelikult tõenäoliselt saavutatakse.

ON VEEL KÜSIMUSI?

 • Ei, tegelik kütusekulu jääb samaks, kuid tõenäoliselt antakse sõidukile suurem ametlik CO2 väärtus ja suuremad kütusekulu väärtused rangema WLTP-katsetsükli tõttu; need on ligilähedasemad sellele, mida isegi tuvastate.

  Samamoodi nagu NEDC on ka WLTP laborikatse. Kuna sõidustiilid ja ‑tingimused muutuvad, on võimalikud teatud erinevused ametlike väärtuste ja kliendi saavutatud tulemuste vahel.

  Üleminekuperioodil (kuni 2020. aasta lõpuni) genereeritakse paralleelselt WLTP väärtustega ka NEDC väärtusi. Kuna vananenud NEDC menetlust ei saa enam kasutada, kohustavad määrused, et WLTP CO2 väärtused muudetaks tagasi NEDC-ekvivalendi väärtusteks korrelatsiooniharjutuse abil. Seda tehakse kas Euroopa Komisjoni välja töötatud simulatsioonivahendi abil või füüsiliste korduskatsete teel, mille tulemuseks võivad olla suuremad NEDC CO2 väärtused sinu auto puhul, sest tegemist on NEDC uuendatud versiooniga (põhineb WLTP-l).
 • Jah. WLTP-d kasutatakse ka selliste ainete mõõtmiseks nagu süsinikoksiid (CO), süsivesinikud (HC) ja lämmastikoksiidid (NOx) ja tahked osakesed (PM/PN).

  WLTP alusel sertifitseerimine on kohustuslik kõigile väikestele tarbesõidukitele (N1-kategooria II ja III klass ning N2-kategooria) alates 1. septembrist 2019, üks aasta pärast sõiduautosid.