1. Legal
  2. Environment
Kiirtee

LEXUSE KESKKOND

360° KÄSITLUS

„LEXUSE JÕUPINGUTUSED KESKKONNA SÄÄSTMISEKS ON AJENDATUD SIIRAST AUSTUSEST MAA VASTU JA MUREST KESKKONNA PÄRAST. TEE LÄBI VIIEETAPILINE PROTSESS, ET TEADA SAADA, KUIDAS LEXUS VÄHENDAB KAHJULIKKU MÕJU TEDA ÜMBRITSEVALE MAAILMALE.”

EESMÄRK: NULLHEIDE

MEIE LEXUSES USUME, ET MEIE KOHUS ON HAARATA AUTOTÖÖSTUSES KESKKONNAKAITSELE SUUNATUD MUUTUSTE ELLUVIIMISEL JUHTOHJAD.
 

Oleme seisukohal, et keskkonnasäästlikkus on sel sajandil nii autotööstuse kui ka terve ühiskonna suurim katsumus. Meie meetmed puudutavad mitte ainult meie tooteid, vaid meie äri kõiki aspekte ja kõiki selles osalevaid inimesi.
 

Lexus juhindub selgest visioonist, mis näeb ette säästva transpordisüsteemi väljaarendamist. Selle eesmärgi nimel me:
 

  • arendame teedrajavaid ja murrangulisi keskkonnahoidlikke tehnoloogiaid, nagu hübriidsõidukid;
  • püüame vähendada kogu oma tegevuse keskkonnamõju;
  • vähendame tootmisel vajaminevaid loodusressursse ning tõhustame ringlussevõttu ja korduskasutamist;
  • teeme keskkonna kvaliteedi parandamise nimel koostööd kohalike kogukondadega.

 

Nimetame seda keskkonna säästmise 360° käsitluseks. Püüdleme selle poole, et meie sõidukid ei paiskaks õhku üldse saasteaineid ning et üheski meie tegevuse etapis ei tekiks jäätmeid. Usume, et selle eesmärgi saavutamine on pidevalt kaizen’i (jaapani keeles „pidev täiustumine”) rakendades täiesti võimalik, sest meil on olemas kõik vajalikud teadmised ja oskused. Usume, et sellest sõltub muu hulgas Lexuse areng ja edu.

ESIMENE SAMM: TOOTE JA DISAINI VÄLJATÖÖTAMINE

VÄIKSEMA KESKKONNAMÕJU SAAVUTAMISE SEISUKOHALT MÄNGIVAD PLANEERIMINE JA EDUSAMMUDE MÕÕTMINE TÄHTSAT OSA. SEEGA KASUTAME KOGU OLELUSTSÜKLIT HÕLMAVAT MÕTTEVIISI – PIDEVA TÄIUSTAMISE KÕIKEHÕLMAVAT PROTSESSI, MILLES VÕETAKSE ARVESSE KÕIKI TARBITUD RESSURSSE NING MEIE TOODETEGA SEOTUD KESKKONNA- JA TERVISEASPEKTE.
 

Oleme hästi taaskasutatavate materjalide kasutamisel teerajajaks ning ringlussevõtu ja taaskasutuse lihtsustamiseks uurime ja kasutame osi, mida on nende kasutusea lõppemisel lihtne ringlusse võtta. Seda oleme silmas pidanud isegi kõige vähem nähtavate Lexuse osade kujundamisel: ringlusse võetud põrkeraudu kasutatakse pakiruumi ehiste valmistamiseks ning ringlusse võetud ja ribadeks lõigatud müra summutavaid materjale kasutatakse armatuurlaua taha jääva summuti puhul.
 

Auto uksedetailid valmistatakse nüüd kenafi ehk kanephibiski (kuulub hibiskide perekonda) varrest, varem kasutati selleks puiduhaket.
 

Kanephibisk neelab kaks kuni viis korda rohkem CO2 kui muud taimed ning seda segatakse autoremonditöökojast saadud vanade põrkeraudadega, et valmistada kergemaid, parema helikindlusega ja metsavarusid mittevähendavast materjalist tehtud uksedetaile.

„OLEME VÄLJA TÖÖTANUD LÕPMATULT RINGLUSSE VÕETAVA PLASTI, MIDA KASUTATAKSE KÕIKIDES MEIE SÕIDUKITES JA MIS ON NÜÜD SAADAVAL KÕIKIDELE AUTOTOOTJATELE.”

TEINE SAMM: TOOTMINE

Meie Lexuses usume, et meie kohus on haarata autotööstuses keskkonnakaitsele suunatud muutuste elluviimisel juhtohjad. Oleme seisukohal, et keskkonnasäästlikkus on sel sajandil nii autotööstuse kui ka terve ühiskonna suurim katsumus. Meie meetmed puudutavad mitte ainult meie tooteid, vaid meie äri kõiki aspekte ja kõiki selles osalevaid inimesi.
 

Nimetame seda keskkonna säästmise 360° käsitluseks. Püüdleme selle poole, et meie sõidukid ei paiskaks õhku üldse saasteaineid ning et üheski meie tegevuse etapis ei tekiks jäätmeid. Usume, et selle eesmärgi saavutamine on pidevalt kaizen’i (jaapani keeles „pidev täiustumine”) rakendades täiesti võimalik, sest meil on olemas kõik vajalikud teadmised ja oskused. Usume, et sellest sõltub muu hulgas Lexuse areng ja edu.

KOLMAS SAMM: LOGISTIKA

Lexuse keskkonnamured hõlmavad nii toormaterjali kogumist ja transportimist kui ka sõiduki varuosade töötlemist ja kokkupanekut ning ka toiminguid meie keskuste müügisaalides kuni materjalide käitlemiseni välja sõiduki kasutusea lõppemisel.


Oleme siiski suutnud vähendada oma logistikale kulutatud kilomeetreid 4919 kilomeetrini aastas, tänu millele oleme säästnud 1020 tonni CO2. Saavutasime selle oma veomarsruutide hoolika planeerimise ja veoautode kandevõime kahekordistamise abil.

NELJAS SAMM: ROMUSÕIDUKITE RINGLUSSEVÕTT

ROMUSÕIDUKITE DIREKTIIVIGA PÜÜTAKSE VÄHENDADA JA PIIRATA JÄÄTMEID, PARANDADA ROMUSÕIDUKITE KORDUSKASUTUST, RINGLUSSEVÕTTU JA TAASKASUTUST.

Lexus kiidab direktiivi nõuded heaks ning on direktiivi rakendamise raames võtnud kasutusele kõikide nõuetele vastavate Lexuse sõidukite tasuta tagasivõtmise poliitika.

Oleme valinud oma teenusepakkujaks Autogreeni, kes haldab tasuta tagasivõtmise kava. Nad võivad anda nõu selle kohta, kas sinu sõiduk vastab tasuta tagasivõtmise nõuetele, ja milline on sulle lähim tagastamise koht. Lisateabe saamiseks külasta lehte: www.autogreen.euOpens in new window

Meie Lexuses tegutseme kogu maailmas selle nimel, et vähendada oma tegevuse mõju keskkonnale. Romusõidukite taaskasutuse ja ringlussevõtu äripartneri valimisel oli esmatähtis see, et näidataks rangeimate standardite järgimist, tagades selle, et Lexuse omanikud saavad oma sõidukite lõplikuks utiliseerimiseks vastutustundliku, usaldusväärse ja tõhusa teenuse.

KEMIKAALIDE KASUTAMINE

Oleme pingutanud selle nimel, et vähendada negatiivset mõju keskkonnale juba ammu enne seda, kui Euroopa õigusaktid kehtestasid vastava kohustuse. Oleme vähendanud või lõpetanud selliste raskmetallide kasutamise nagu plii*, kaadmium ja elavhõbe, mis võivad tekitada valesti käitlemise korral keskkonnale püsivat kahju. Kasutame pliivabasid autovaruosasid, korrosioonivastaseid töötlusi ning elavhõbedavaba valgustust ja lüliteid. Samuti väldime kahjulikke aineid sisaldavate lahustite ja värvide kasutamist.

Järgime täielikult REACH-määrust, Euroopa regulatsiooni, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist ja autoriseerimist, ning teeme koostööd kõigi meie äripartneritega, et ka nemad mõistaksid oma kohustusi ja vastutust. REACHi tegevused toimuvad meie ettevõtte igas osas, sealhulgas tootmises, osades ja lisaseadmetes. Meie eesmärk on saada maailma juhtivaks ohutute kemikaalide ja keemiliste ainete reguleerimise valdkonnas.

* Välja arvatud käivitusakud, nagu on näidatud komisjoni direktiivi 2000/53 II lisa erandites.

Väga ohtlike ainete (SVHC) andmed

REACH-määruse artiklis 33 on sätestatud, et kliente tuleb teavitada väga ohtlike ainete olemasolust meie toodetes. Enda sõiduki andmed leiad allpool olevast nimekirjast:

ES PDFOpens in new window
GS PDFOpens in new window
LC PDFOpens in new window
LS PDFOpens in new window
NX PDFOpens in new window
RX PDFOpens in new window