1. Legal
  2. Terms of use
Kiirtee

JURIIDILINE TEAVE

VEEBILEHE PÕHIMÕTTED

Lexuse veebilehte külastades ja kasutades nõustud nende põhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. Seetõttu pead Lexuse veebilehele sisenemiseks nõustuma meie põhimõtete ja kõigi kehtivate seadustega.

Autoriõigus © Toyota Motor Europe (TME).

 

SISU

Lexuse veebileht sisaldab teavet Lexuse toodete ja reklaamikampaaniate kohta. Veebilehel kirjeldatud Lexuse tooteid müüakse ainult Euroopas ning kirjeldatud reklaamikampaaniad kehtivad ainult nende riikide kohta, mida on vastavas reklaamikampaanias sõnaselgelt mainitud.

Kogu veebilehel olev teave on üksnes informatiivne. Veebilehel sisalduva teabe kasutamise ja sellele tuginemise asemel tuleb lähtuda Lexuse volitatud esinduse ja remonditöökodade pakutavast teabest.

Siin toodud teave on püütud esitada võimalikult täielikuna. TME jätab endale õiguse mudeleid, varustust, tehnilisi andmeid ja kättesaadavust igal ajal ette teatamata muuta.

 

LEXUSE TOODETE HINNAD

Käesoleval Lexuse veebilehel leiduv teave hindade kohta on üksnes informatiivne ega kujuta endast Lexuse toodete müügipakkumist. Need on soovituslikud jaemüügihinnad ning tegelikud hinnad Lexuse volitatud esindustes võivad nendest erineda. Lexuse toodete ostmist reguleerivad iga konkreetse ostu-müügilepingu tingimused.

 

KÜTUSEKULU JA CO2 HEITKOGUS

Sellel veebilehel esitatud kütusekulu ja CO2 väärtused on mõõdetud kontrollitud keskkonnas seeriatootmise mudelil kooskõlas direktiivi 80/1268/EMÜ nõuetega (kaasa arvatud direktiivi muudatused). Kui soovid põhjalikumat teavet või kui oled huvitatud seeriatootmises oleva mudeli soetamisest, võta ühendust Lexuse volitatud esindusega. Sinu sõiduki kütusekulu ja CO2 väärtused võivad mõõdetust mõnevõrra erineda. Sõiduki kütusekulu ja CO2 heitkogus sõltuvad sõidustiilist ja teistest teguritest (nt teeolud, liiklus, sõiduki seisukord, paigaldatud varustus, koorem, kaassõitjate arv).

 

NN KÜPSISTE TEHNOLOOGIA KASUTAMINE

TME kasutab nn küpsiste tehnoloogiat selleks, et jälgida veebiaadresse, kust Sa tulid Lexuse lehele, registreerida kasutaja tegevust Lexuse lehel ning hinnata ja täiustada Lexuse lehte, et muuta see Sinu jaoks veelgi kasulikumaks. TME ei kasuta seda tehnoloogiat info kogumiseks üksikute kasutajate kohta, mis tähendab, et konkreetselt Sinu kohta ei salvestata mingit infot ega kasutata seda. Sa saad oma brauseri seadistada nii, et küpsised ei ole lubatud või et Sind hoiatatakse küpsiste saatmisest. Lisateavet küpsiste kasutamise põhimõtete kohta saad meie küpsiste lehelt.

 

ISIKUANDMED / KASUTAJA SISESTATUD ANDMED

Kõiki isikuandmeid, mis Sa Lexuse veebilehe kaudu TME-le edastad, kasutab TME ainult Sulle pakutavate teenuste täiustamiseks. TME teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine oleks turvaline ning vastavaks nende andmete laadile. TME ei kasuta Sinu isikuandmeid Sulle kooskõlastamata sõnumite või teabe saatmiseks ning ei jaga ega müü neid andmeid ilma Sinu eelneva nõusolekuta ühelegi kolmandale isikule.

Kuigi TME-l ei ole kohustust jälgida ja/või läbi vaadata materjale, mida kasutajad on Lexuse veebilehele lisanud, ning ta ei vastuta mingil moel kasutajate lisatud materjalide eest, jätab TME endale õiguse kasutajate lisatud materjale aeg-ajalt läbi vaadata ja neid ilma põhjendusi esitamata omal äranägemisel eemaldada.

 

MÄRKUS AUTORIÕIGUSE KOHTA

Kogu selle veebilehe sisu on autoriõigusega kaitstud. Veebilehel sisalduvat teavet, teksti, pilte ja graafikat võib kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel. Ilma TME eelneva kirjaliku loata ei tohi materjale mitte ühelgi otstarbel ei osaliselt ega täielikult reprodutseerida, modifitseerida, edastada, litsentsida ega avaldada.

 

KAUBAMÄRGID

Kõik sellel veebilehel leiduvad kaubamärgid, logod ja teenindusmärgid kuuluvad Jaapanis asuvale Toyota Motor Corporationile, TME-le või kolmandatele isikutele. Ilma Toyota Motor Corporationi, TME või asjaomase kolmanda isiku kirjaliku loata on Sul keelatud neid ühelgi viisil kasutada, alla laadida, kopeerida või levitada.

 

HÜPERLINGID

Lexuse veebileht võib sisaldada hüperlinke teistele internetilehekülgedele, mis on sellest veebilehest täiesti sõltumatud. TME ei vastuta niisugustel hüperlinkidel ja teistel internetilehekülgedel leiduva teabe täpsuse, täielikkuse ega õigsuse eest ning kõigi Lexuse veebilehega lingitud internetilehekülgede külastamine toimub kasutaja omal vastutusel.

 

TEABE TÄPSUSE GARANTIIST LAHTIÜTLEMINE

Kuigi TME teeb kõik endast olenevad mõistlikud jõupingutused selleks, et kogu veebilehel olev teave oleks õige, ei saa me teabe täpsust tagada ning seetõttu ei vastuta TME käesoleval veebilehel oleva teabe täpsuse, täielikkuse ega õigsuse eest. Veebilehte ning kogu sellel olevat teavet ja materjale pakutakse Sulle põhimõttel „nii nagu on” ilma ühegi otsese või kaudse garantiita.

 

PIIRATUD VASTUTUS

TME ei võta endale mingit vastutust ühegi otsese, kaudse, juhusliku, tegevusest tingitud ega spetsiaalse kahju eest, mis tuleneb Lexuse veebilehe külastamisest või selle kasutamisest või on sellega seotud, muu hulgas ei vastuta TME kahjumi või kahju eest, mille on põhjustanud Sinu arvutit kahjustavad viirused või mis tuleneb sellest, et usaldad Lexuse veebilehe kaudu hangitud teavet.

 

PÕHIMÕTETE UUENDAMINE

TME jätab endale õiguse neid põhimõtteid ärivajaduste kohaselt igal ajal uuendada, seepärast soovitame Sul seda lehekülge aeg-ajalt külastada ja põhimõtted üle vaadata.