1. Legal
  2. my Lexus
Kiirtee

ÜHENDATUD TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED

LEIA MINU AUTO

Lexus Link rakenduse (või My Lexuse portaali) kaudu saad kontrollida oma Lexuse viimast asukohta. Võttes arvesse Sinu Lexuse mudelit, leitakse Sinu Lexuse asukoht viimase sõidukilt saadud geolokatsiooni andmepunkti põhjal ajal, mil Sa viimati oma sõiduki süüte või asukohatuvastuse välja lülitasid.

Oma Lexuse sõiduki pargitud asukohta saad näha mugavalt kaardil koos asukoha aadressiga (kui see on saadaval) ja ajaga, millal sõiduk sellesse kohta jäeti. Võid oma My Lexuse konto või muude rakenduste (nt Apple Maps, Google Maps jms) kaudu aktiveerida ka navigeerimise, mis aitab Sind juhatada sõiduki täpse asukohani. Samal ajal on Sul ülevaade teekonnast, vahemaast ja sihtkohta jõudmise ajast.

Kui Sinu Lexus on varustatud seadmega, mis võimaldab juurdepääsu Interneti-teenusele, saad sõidu ajal jagada teistega oma sõiduki asukohta. Asukohta saab soovitud kontaktidele jagada ka reaalajas. Selle funktsiooni kasutamiseks võib olla vaja kasutada Sinu sotsiaalmeedia ID-d.

 

JAGA AUTOLE

Kui Sinu Lexuse sõiduk on varustatud autosse ühendatud navigeerimisseadmega, saad Lexus Linki rakenduses määrata oma teekonna ja saata seejärel oma Lexuse sõidukile. Võid seada ka planeeritud algus- või saabumisaja. Marsruudi arvutamisel võetakse arvesse tõenäolisi liiklusolusid ja näidatakse teekonna läbimiseks kuluvat aega. Saad oma saadetud teekonnad üle vaadata, neid muuta ja oma Lexuse sõidukisse igal ajal uuesti saata. Teekonnale on võimalik lisada ka teisi huvipakkuvaid asukohti. Lisateavet autos oleva navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad omaniku käsiraamatust või portaalist My Lexus.

 

AUTOST UKSENI

Juhul kui Sinu Lexuse sõiduk on varustatud autosse ühendatud navigeerimisseadmega, pakub Lexus Link võimalust juhatada Sind pärast autost lahkumist soovitud sihtkohta. See teenus põhineb määratud sihtkoha ja pargitud Lexuse asukoha erinevusel. Teisisõnu, kui sõidukit ei pargitud navigeerimiseks määratud sihtkoha lähedale, saab lõppsihtkohta jõudmiseks (näiteks jalgsi) juhiseid Lexus Link rakenduse kaudu. Soovi korral saad navigeerimist jätkata teisest mobiilirakendustest. Lisateavet autos oleva navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad omaniku käsiraamatust või portaalist My Lexus.

 

SÕIDUANALÜÜTIKA

Lexus Link äpi (või My Lexuse portaali) kaudu on võimalik saada tagasisidet oma sõidustiili kohta. Andmed on kogutud asukoha, läbisõidu ja kütusekulu põhjal ning need on iga teekonna kaupa eristatavad. Sul on võimalik markeerida sõit kas "privaatseks" või "ärireisiks" ning luua raport, milles on välja toodud näiteks järsud pidurdamised ja kiirendamised koos täpse aja ja asukohaga.

 

HOOLDUSE MEELDETULETUS

Informeerime Sind sõiduki läbisõidu andmete põhjal eelseisvatest hooldustähtaegadest. Meeldetuletused seadistatakse vastavalt sellele, mis riigis on teenused tellitud ning nende kättesaadavus ja täpsus võivad erineda. Meeldetuletuse saabumisel on võimalik broneerida teenindus volitatud edasimüüja juures. Soovitame salvestada oma eelistatud edasimüüja ka My Lexuse portaalis. Juhul kui aega ei broneerita, võime saata uue meeldetuletuse.

Sul on kohustus tuua teatud aja möödudes oma Lexus hooldusesse. Kuigi meie pakume seda teenust ja saadame meeldetuletusi, ei vabasta see hoolduse kohustusest.

 

AKUJÄLGIJA

Sõltuvalt ühendatud teenuste seadmest, millega on Sinu Lexus varustatud, kuvab Lexus Linki äpp 12-voldise starteri aku laadimistaset.

Juhul kui laadimisolek langeb tasemele, mis võib takistada Sinu Lexuse sõiduki käivitamist, kuvatakse rakenduses Lexus Link hoiatusteade.

 

AVARIIJÄRGNE ABI

Selle teenuse saadavus sõltub Sinu Lexuse sõidukisse installitud ühendatud autoseadme tüübist. Kui see teenus on Sinu Lexuse sõidukile saadaval, jälgivad autoseadmega ühendatud andurid Sinu Lexuse sõidukile avalduvat mõju. Kui mõju ületab ettemääratud raskusastme, teavitatakse meid sellest mõjust. Sellist kokkupõrkega seotud teavet võidakse jagada Sinu kohaliku Lexuse maanteeabi (RSA) ettevõttega, kes võib abi pakkumiseks võtta Sinuga ühendust, lähtudes avarii raskusastmest ja nende kohalikest eeskirjadest. RSA võtab Sinuga ühendust, kasutades Sinu isikuandmeid, millele pääseb juurde My Lexuse kontolt. Sõltuvalt kohaliku RSA eeskirjadest võidakse ühendust võtta ka Sinu My Lexuse kontol märgitud kontaktisikutega (kui neid on). Kui RSA ei saa Sinuga või Sinu hädaolukorra kontaktisikutega ühendust (näiteks seetõttu, et Sul pole võimalik reageerida), võib RSA sõltuvalt nende kohalikust poliitikast ja õnnetuse raskusastmest kaasata hädaabi või politsei. Sul ja Sinu hädaolukorra kontaktidel on alati võimalus RSA pakutav abi vastu võtta või sellest keelduda.

Me ei paku mis tahes vormis garantiid pakutava hädaabi kättesaadavuse ega kvaliteedi kohta. RSA ega TME ei vastuta hädaabi või politsei kaasamata jätmise ega sellega viivitamise või eksituse eest.

Pane tähele, et kui aktiveerid „privaatsusrežiimi“ Lexus Linki rakenduse ja/või oma My Lexuse konto kaudu (st keelad kasutada oma Lexuse sõiduki geograafilist asukohta), ei saa me avarii korral Lexust üles leida ja see teenus ei toimi (lisateavet privaatsusrežiimi kohta leiad ühendatud teenuste kasutustingimustest ja ühendatud teenuste privaatsusteatisest).

Teatud tingimustel aktiveeritakse kohustuslik hädaabikõne funktsioon. Pane tähele, et Sinu Lexuse sõiduk teavitab turvapadja avanemisest põhjustatud avarii korral automaatselt selle riigi hädaabiteenuseid, kus Sinu Lexuse sõiduk asub. Seda reguleerib ELi määrus e-kõne kohta (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/758) või selle kohalik ekvivalent väljaspool Euroopa Liitu.

 

OHUTULED

Sõltuvalt ühendatud autoseadmest, millega Sinu Lexuse sõiduk on varustatud, võib rakendus Lexus Link teavitada Sind Lexuse sõidukis kuvatud hoiatussignaalidest. Need hoiatussignaalid dubleerivad, kuid ei asenda Sinu Lexuse sõiduki armatuurlaual kuvatud hoiatustulesid. Juhina vastutad alati ise oma Lexuse sõiduki hoiatustulede eest.

Need hoiatussignaalid edastatakse Lexuse võrgule, et pakkuda Sulle abi, kui sõiduk peaks vajama remonti. Rakenduse Lexus Link kaudu antakse Sulle võimalus otsustada, kas soovid, et Sinuga võetakse ise ühendust või mitte. Pane tähele, et Lexus ja Lexuse võrk ei taga alati, et hoiatustule süttimise korral võetakse Sinuga ühendust, kuna see teenus sõltub suuresti piirkonnast, kättesaadavusest ja levialast. Hoiatuse teavituse korral järgi palun edasisteks sammudeks alati kasutusjuhendit.

 

KÜTUSETASE

Sõltuvalt ühendatud autoseadmest, millega Sinu Lexuse sõiduk on varustatud, kuvab rakendus Lexus Link Sinu Lexuse sõiduki paagis oleva kütusetaseme.

Kütuse taset näidatakse protsentides, väljendades seda, kui palju on paagis kütust järgi.

Kuvatud kütusetase põhineb Lexuse viimatisel väljalülitamisel saadud andmetel. Selle tulemusel võib Lexus Linki rakenduses näidatud kütusetaseme ja Sinu Lexuse sõiduki armatuurlaual näidatud kütusetaseme vahel olla erinevusi. Võimalik on ka keskkonnast tulenev erinevus, vastavalt sellele, kus Lexuse sõiduk oli viimati pargitud (mõjutada võib näiteks välistemperatuur). Lähtu alati armatuurlaual olevast kütusenäidikust. Lexus ei vastuta Lexuse Linki rakenduses kuvatud puuduliku või ebatäpse teabe eest.

 

HÜBRIIDI JUHENDAMINE

Selle teenuse abil saad Lexus Linki kaudu sõitmiseks nõuandeid, mis lähtuvad salvestatud hübriidnäitajatest (EV-režiimi aeg ja hübriidi skoor).

Neid andmeid näeb iga teekonna kohta eraldi. Iga teekond on kaardistatud, tuues esile elektri jõul sõitmise ja juhi käitumise roolis (kiirendus, pidurdamine ja püsikiirus). Nende andmete ja juhiste põhjal on võimalik vähendada kütusekulu. Seejuures on Sul võimalik saada ülevaade koondandmetest ja jälgida oma sõitmist pikema aja jooksul.

 

KAUGFUNKTSIOONID

Sõltuvalt ühendatud autoseadmest, millega Sinu Lexuse sõiduk on varustatud, kuvab rakendus Lexus Link aku taset ja kilomeetreid, mis on selle aku taseme juures võimalik Sinu pistikhübriidi või elektrisõidukiga veel läbida.

Vahemaa äpis võib erineda autos kuvatavast vahemikust. Lähtu alati armatuurlaual olevast aku näidikust. Lexus ei vastuta Lexus Linki rakenduses kuvatud puuduliku või ebatäpse teabe eest.

See teenus võimaldab ka eemalt ajastada sõidukile laadimissessiooni. Lisaks saab pistikhübriidi või elektrisõidukit eemalt eelsoojendada või eeljahutada soovitud temperatuurini ning käivitada oma esi- või tagaklaasi sulatusseade. See funktsioon võimaldab Sul ka kaugseadistada rohkem kui ühe sessiooni auto eelsoojendamiseks või -jahutamiseks.