1. Connected Services
 2. Lexus Link App
 3. Terms of use

LEXUS LINK+ FUNKTSIOONID

 

Leia minu auto

Lexus Link+ rakenduse kaudu saad vaadata oma Lexuse viimast asukohta. Sõltuvalt Sinu Lexuse mudelist selgitatakse selle asukoht välja lähtuvalt viimasest geolokatsiooni andmepunktist, mis saadi Sinu Lexusest siis, kui Sa süüte välja lülitasid, või reaalajas asukohast.

Saad vaadata oma pargitud Lexuse sõiduki asukohta kaardil koos asukoha aadressiga (kui see on olemas) ning aega, millal sõiduk sinna jäeti. Saad aktiveerida navigatsioonisüsteemi, mis juhatab Sind sõiduki juurde (koos teekonna, kauguse ja kõndimisaja kuvamisega) kas Lexus Link+ või mõnes muus rakenduses (nt Apple Maps, Google Maps jne).

Kui Sinu Lexusel on seade, mis võimaldab internetiteenustele ligi pääseda ja neid kasutada, edastatakse Sinu Lexuse asukohta sõidu ajal sagedasti ja saad seda jagada ka teistega. Reaalajas asukoha jagamise funktsioon võimaldab valida kontaktisikud, kellega soovid oma asukohta jagada, ning ka jagamise kestuse. Selle funktsiooni saad lubada ka oma sotsiaalmeediakonto kaudu.

 

Jaga autoga

Kui Sinu Lexusel on autosisene ühendatud navigatsiooniseade seda toetab, saad planeerida teekonda enda soovi järgi Lexus Link+ rakenduses ning selle seejärel oma Lexuse sõidukisse saata. Saad seada sõidu alustus- ja saabumisaja. Marsruudikalkulatsioon ennustab sellel ajal tõenäoliselt valitsevaid liiklusolusid ning näitab vastavalt sõiduaega. Saad saadetud marsruute vaadata, muuta ja neid oma Lexuse sõidukisse uuesti saata. Saad lisada teekonnale huvikohti. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Lexuse kasutusjuhendist.

 

Autost ukseni

Kui Su sõidukil on ühendatud autosisene navigatsiooniseade, soovitab Lexus Link+ rakendus Sulle pärast sõidukist lahkumist teekonda sihtkohani, mille oled seadnud autosiseses navigatsiooniseadmes. See teenus põhineb Sinu asukoha ja Sinu pargitud Lexuse asukoha vahelisel erinevusel. Seega, kui Sa ei saa oma Lexust navigatsioonisüsteemis seadistatud sihtkoha lähedale parkida, saad Lexus Link+ rakenduses olevate juhiste abil lõppsihtkohta jõuda (näiteks jalgsi). Soovi korral saad jätkata navigeerimist teisest mobiilsideseadmest. Arvesse võttes valitud sihtkohta ja Sinu Lexuse parkimiskohta, hakatakse järgmist marsruudiosa välja arvestama. Lisateavet autosisese navigatsiooniseadme ühendamise ja kasutamise kohta leiad oma Lexuse kasutusjuhendist.

 

Sõiduanalüüs

Saad Lexus Link+ rakenduse kaudu analüüsida oma sõidustiili geolokatsiooni, güro- ja G-andurite, läbisõidu ja kütusekulu andmete põhjal. Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Saad märkida iga sõidu era- või töösõiduks ning koostada aruande, kust näed selliseid sündmusi nagu järsk pidurdus ja järsk kiirendus koos kellaaja ning asukohaga.

 

Hoolduse meeldetuletus

Sinu sõiduki läbisõiduandmete põhjal teavitame Sind eesseisvatest hooldus- või teenindusaegadest. Need meeldetuletused olenevad riigist, kus Sa teenusega liitusid ning nende saadavus ja/või täpsus võib varieeruda. Meeldetuletuse saamisel saad broneerida aja soovitud volitatud esinduses. Soovitame valida Lexus Link+ kontol eelistatud esinduse. Kui jätad esimesele meeldetuletusele reageerimata, võime saata Sulle teise meeldetuletuse.

Oma Lexuse õigeaegse hoolduse ja teeninduse eest vastutad siiski Sina ise. Asjaolu, et me Sulle seda teenust pakume ja Sulle meeldetuletusi saadame, ei vabasta Sind vastutusest.

 

Akuteave

Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu Lexuse elektrisõidukil või pistikhübriidil on, saad vaadata oma sõiduki aku täpset laetustaset. Kuvatakse aku laetuse tase protsentides, sõiduulatus ainult aku jõul või koos kütusega sõitmisel ning sisse- või väljalülitatud kliimaseadme korral. Pistikhübriidsõidukitel kuvatakse ka minimaalne aku laetuse tase, mis on vajalik ainult aku jõul sõitmiseks.

 

Hoiatustuled

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest võib Lexus Link+ rakendus anda Sulle Lexuse sõidukis kuvatavaid hoiatussignaale. Need hoiatussignaalid kajastavad Lexuse sõiduki armatuurlaual/universaalnäidikul olevaid hoiatustulesid, kuid ei asenda neid. Sina kui juht vastutad alati Lexuse sõidukis olevatele hoiatustuledele reageerimise eest.

Need hoiatussignaalid edastatakse Lexuse võrgustikku, et pakkuda Sulle tuge ja abi juhul, kui vajalik on remont. Lexusele ja Lexus Link+ rakendusele antud nõusoleku alusel antakse Sulle võimalus valida, kas Sinuga võetakse ühendust. Arvesta, et Lexus ega Lexuse võrgustik ei anna garantiid, et Sinuga võetakse hoiatustule korral proaktiivselt ühendust, sest see teenus sõltub suurel määral piirkonnast, saadavusest ja kaetusest. Hoiatusmärguande korral järgi alati omaniku käsiraamatus olevaid juhiseid.

 

Kütusetase

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest kuvab Lexus Link+ rakendus Sinu Lexuse sõiduki paagi kütusetaset. Järelejäänud kütusetaset väljendatakse protsendina kogu kütusepaagi mahutavusest. Näidatav kütusetase põhineb Lexuse viimastel kütuseanduri andmetel, mis saadi siis, kui Sa süüte viimati välja lülitasid. Seetõttu võib esineda lahknevusi Lexus Link+ rakenduses ja Lexuse sõiduki armatuurlaual kuvatava kütusetaseme vahel. Samuti võib väike erinevus tekkida sõltuvalt keskkonnast, kus Sinu Lexus on pargitud (näiteks välistemperatuur, kallak jne). Lähtu alati Lexuse armatuurlaual olevast kütusenäidikust. Lexus ei vastuta Lexus Link+ rakenduses kuvatavate mittetäielike ja ebatäpsete andmete eest.

 

Hübriidisõidu juhendamine

See teenus võimaldab Sul Lexus Link+ rakenduse kaudu vaadata oma hübriidrežiimis sõidu omadusi lähtuvalt põhilistest hübriidisõidu näitajatest (elektrirežiimis sõidu aeg ja hübriidisõidu hinne).

Need andmed on kättesaadavad sõidu kaupa. Iga sõit kaardistatakse ning sellel tõstetakse esile elektrirežiimis sõidu aeg ja käitumuslikud sündmused (kiirendamine, pidurdamine ja ühtlane kiirus), mis seostatakse kontekstipõhise juhendamisega, et saaksid kütusekulu vähendada. Samuti saad vaadata koondandmeid ning hõlpsalt jälgida oma hübriidisõidu tulemuslikkuse arengut aja jooksul.

 

Sõiduki armatuurlaud

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest kuvab Lexus Link+ rakendus aku laetuse taset ja pistikhübriidi või elektrisõiduki järelejäänud sõiduulatust. Järelejäänud sõiduulatust näidatakse kilomeetrites, kuid see võib autos kuvatavast sõiduulatusest erineda. Vaata alati oma Lexuse armatuurlaual olevat akunäidikut.

Lexus ei vastuta Lexus Link+ rakenduses kuvatavate mittetäielike või ebatäpsete andmete eest. Lisaks võimaldab see teenus Sul kaugjuhtimise teel auto laadimist planeerida.

 

Kaugfunktsioonid

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest saad oma autot Lexus Link+ rakenduse kaudu kaugjuhtimise teel eelsoojendada või -jahutada. Olenevalt sõiduki mudelist saab kaugjuhtimise teel reguleerida ka temperatuuri, käivitada esi- või tagaklaasi soojenduse või seadistada auto eelsoojendamiseks või -jahutamiseks ühe või mitu kava.

Kaugjuhtimisteenuste kasutamisel peavad olema täidetud järgmised tingimused.

 • Sõiduk peab seisma ja Sa pead olema kontrollinud selle ümbruse ohutust. Veendu, et sõidukis ei oleks inimesi ega loomi.
 • Ära kasuta kaugjuhtimist, kui kapott on lahti või kui sõiduk on pargitud ilma ventilatsioonita siseruumi.
 • Kasuta teenust ainult vajaduse korral. Austa keskkonda ning vähenda liigset müra ja õhusaastet.
  Eeltingimused:
  * uksed on lukus
  * mootorikate on suletud
  * aknad on suletud
  * sõiduki salongis ei ole tuvastatud võtit
 • Kui sõidukile on pärast ostmist paigaldatud kaugjuhitav immobilisaator, siis mootor ei käivitu ning seetõttu ei tööta ka kaugjuhitav kliimaseade.
 • Kui sõidukit ei kasutata: kui sõidukit pole juba üle 9 päeva kasutatud, võib juhtuda, et kasutaja peab vajutama sõiduki sees olevat käivitusnuppu. Pardasüsteem lülitub 12 V aku kaitsmiseks automaatselt unerežiimi.
 • Pistikhübriidil ja akutoitel elektriautol ei käivitu kaugjuhitav kliimaseade, kui temperatuur on alla −10 °C.

Kaugjuhitav kliimaseade töötab süüte ühe sisse- ja väljalülitustsükli vahel 20 minutit. Järgi alati kohalikke ja riiklikke õigusakte, mis võivad nende teenuste kasutamist teatud piirkondades piirata (näiteks mõnes kohalikus omavalitsuses ja looduspargis).

 

Sõiduki olek

Lexus Link+ rakenduse kaudu saad oma auto olekut iga hetk vaadata. Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest kuvab Lexus Link+ rakendus sõiduki uste, akende, katuseluugi, pakiruumi ja tulede olekut ning ka seda, kui nutivõti on autosse unustatud.

Sulle võidakse 4 minutit pärast süüte väljalülitamist saata vastav tõuketeade. Sellega teavitatakse Sind, kui auto olekus esineb midagi ebatavalist (tõuketeadete funktsioon peab olema nutitelefoni sätetes lubatud). Võid saada ühe või mitu järgmist teavitust.

 • Aknad on lahti (üks või mitu akent on lahti).
 • Uksed on lukust lahti (kui mõni uks on lukust lahti).
 • Katuseluuk on lahti (kui katuseluuk on lahti).
 • Tuled põlevad (kui mõni esi- või tagatuli põleb).
 • Tagaistme meeldetuletuse süsteem (kui pärast mootori väljalülitumist ei tuvastatud tagaukse avamist)

 

Eemalt lukustamine või lukust avamine

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest saad oma sõidukit Lexus Link+ rakendusest vaid mõne klõpsuga kaugjuhtimise teel lukustada ja lukust avada.

Arvesta, et autot ei saa lukustada järgmistel juhtudel.

 • Mõni uks on lahti.
 • Nutivõti on autos.
 • Autoalarm on aktiveeritud.
 • Auto lukustati võtmega.

Kõigil neil juhtudel on lukustusnupp mitteaktiivne.

Lukustusfunktsiooni kasutamisel jälgi, et lapsed, erivajadustega inimesed ega lemmikloomad ei jääks autosse järelevalveta. Kuuma sõidukisse jäädes võib neil tekkida kuumarabandus, dehüdratsioon või hüpotermia, mis võib lõppeda surma või raske vigastusega. Lexus ei vastuta lukustatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukustamisega.

Lukust avamise funktsiooni kasutamisel arvesta, et see võib anda kõrvalistele isikutele sõidukisse juurdepääsu. Lexus ei vastuta lukust avatud sõidukile tekkiva materiaalse või muu kahju ega õnnetuste eest. Kasutaja võtab enda kanda kogu riski, mis kaasneb sõiduki lukust avamisega.

 

Ohutuled

Sõltuvalt Sinu Lexuses olevast ühendatud auto seadmest saad kasutada auto parklast üles leidmise funktsiooni. Autoleidja funktsioon võimaldab auto ohutuled eemalt sisse lülitada, et autot oleks lihtsam leida. Ohutuled lülitatakse sisse 60 sekundiks. 60 sekundi pärast saab need uuesti sisse lülitada.

 

Täiustatud juhtimisseadmed

Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu Lexusel on, saad mõningaid sõiduki funktsioone eemalt kasutada. Kaugjuhtimise teel saab aknaid sulgeda, signaali ja sumistit kasutada, ohutulesid lülitada, kasutada pakiruumi ja esitulesid.

Alati järgi kohalikke ja riiklikke õigusakte, mis võivad nende teenuste kasutamist Sinu piirkonnas piirata (näiteks mõnes kohalikus omavalitsuses ja looduspargis).

 

Laadimise ajakava

Olenevalt sellest, milline digiteenuste seade Sinu elektrilises Lexuse sõidukis on, saad mugavalt planeerida laadimise algus- ja lõpuaja. Sel juhul saad laadimisel kasutada tipptunnivälist hinda või laadida akut siis, kui kodus ei tööta samal ajal teised elektriseadmed. Lisaks saad kõigiks päevadeks seada sama laadimiskellaaja või eri päevadeks erinevad ajad.